מדיניות משלוחים

תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה נוגעים לאתרי רשתrebar   (להלן “החברה”) בכתובת  rebar.co.il   ובכתובת athome.rebar.co.il ו/ או באפליקציית rebar.

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובאפליקציה ובעת הזמנת  המוצרים המוצעים בהם . יש לקרוא  תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בין הלקוח  לבין האתר.

השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר .

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב  או מכשיר תקשורת אחר )כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב(. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים .

השירות באפליקציה

האפליקציה מציעה 2 אפשרויות לבחירת הלקוח:
איסוף עצמי של משקאות rebar מוכנים מה סניף )להלן “פיקאפ” ( או הזמנת משלוח של מוצרי
home@rebar -מארזים ובהם קיטים קפואים להכנת משקאות rebar בבית, באמצעות בלנדר ביתי )להלן
.)”rebar@home”
האפליקציה עשויה להציע מוצרים נוספים למכירה, כולל מוצרים המיוצרים גם על ידי צדדים שלישיים ונותני
שירותים נוספים. במידה ויימכרו מוצרים נוספים ייתכן ויסופקו בנפרד ע”י החברה המספק / היבואן הרשמי של
המוצר .במקרה כזה יהיה פירוט באפליקציה לגבי תנאי המשלוח והשירות למוצר הספציפי .
המוצרים המוצעים למכירה עשויים להשתנות מעת לעת ומלאי המוצרים כולם או חלקם עשוי להיות מוגבל .
כל ההזמנות המבוצעות דרך האפליקציה נעשות בכפוף למפורט בתנאים אלה .
בכל שאלה הנוגעת לאתר/ אפליקציה, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים, תוכלו לפנות אלינו באמצעות
שירות הלקוחות ונשוב אליכם בהקדם האפשרי .
אנו נספק לך את המוצרים שהזמנת באפליקציה לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שהמוצר שהזמנת
מצוי במלאי ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה
אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת .
על אף האמור, אנו רשאים שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באפליקציה, גם אם הזמין בעבר מוצרים
באמצעות האתר/ האפליקציה . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לבטל את זכאותך לבצע עסקאות
באפליקציה בכל אחד מהמקרים הבאים:

• אם בעת ההרשמה באפליקציה מסרת במתכוון פרטים שגויים.

• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר/ אפליקציה, בחברה או בצדדים שלישיים
כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

• אם השתמשת בשירותי האתר/האפליקציה לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על – פי דיני מדינת ישראל
או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

• אם הפרת את תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האפליקציה.

• אם אתה חייב כספים לנו או לחברות הקשורות עימנו ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד
לתשלומו.

• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובך, לא נהיה חייבים לספק לך את המוצרים שהזמנת. במקרה
נמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, הינך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

ביצוע רכישה 

הזמנת rebar@home
לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין בטופס המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים
הבאים: כתובת מקום האספקה; ישוב, רחוב, מספר בית ולהזין אמצעי תשלום.
השם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נלקחים באופן אוטומטי מפרטי המועדון. באפשרותך להזין שם ומספר
טלפון אחר במידה ותרצה לשלוח את המוצר למישהו אחר.

מוצרים 

החברה  רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון המוצרים באתר. אשר על כן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד  .החברה   אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצר כלשהו.

אם אזל אחד מהמוצרים שהזמנת מהמלאי, תקבל הודעה  באמצעות סמס / טלפון /או משלוח מייל ל כתובת הדוא”ל שמסרת . החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך  תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, החברה  תבטל את הזמנתך .

rebar@home מוצרי

המתכונים של מוצרי  rebar@home   לא זהים לחלוטין לאלה של המשקאות שמוגשים בסניף והם עברו התאמות , שינויים/  שיפורים שיאפשרו הכנה ביתית.

אלרגניים

כל המוצרים מכילים / עלולים להכיל אלרגנים כגון גלוטן, אגוזים, בוטנים, חלב ו/או אלרגנים אחרים .

כשרות

כל המרכיבים וחומרי הגלם במוצרי rebar@home )כולל היוגורט ומיץ התפוחים(, בלי יוצא מהכלל, בעלי כשרות. עם זאת, לאור דרגות כשרויות שונות בין המרכיבים, כמו גם רמות כשרויות שונות של הסניפים המשלחים –  כרגע אין רמת כשרות אחידה למוצר הסופי.

פרטים אישיים

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטים שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לכתובת המבוקשת. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים . הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה ישמרו במאגר הצרכנים . אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה, אולם לא נוכל לטפל בהזמנתך בלעדיה ם .

דיוור שיווקי 

לאחר שמסרת את פרטיך באתר ובמידה ונתת את הסכמתך לקבלת דיוור שיווקי ,החברה  תהא רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לך עדכונים, בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS)  ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת ,כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ”ב –  1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע  לחברה   על סירובך לקבל דברי פרסומת ,  דרך כלל או מסוג מסוים, על – ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח החברה  ו/או מי מטעמה.

 מועדי אספקה   :rebar@home

בתום השלמת הרכישה של המוצרים באמצעות האתר, הלקוח  יקבל הודעת   SMS והודעת דוא”ל ,  על פי הפרטים שמסר , המפרטת את  תכולת הזמנתו , תאריך האספקה, חלון זמן ההגעה ופרטי יצירת הקשר עם שירות הלקוחות במידת הצורך .

מדיניות משלוחים  rebar@home

משלוחי  rebar@home  הינם קיטים קפואים להכנת המשקאות המוכרים של  rebar,  בנוחות הביתית ובאמצעות בלנדר ביתי .

המוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ישלחו באמצעות חברת הפצה חיצונית לכתובת המשלוח שמסר  הלקוח  בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לאזורי החלוקה וחלונות זמן האספקה של חברת ההפצה, כפי שיפורטו ללקוח בעת ההזמנה באתר.

מובהר כי מועדי האספקה באמצעות חברת ההפצה אינם בשליטתה של החברה והיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את חברת ההפצה מעת לעת.

משלוחי משקאות מהסניף באמצעות חברת תן ביס / וולט אינם  נכללים במדיניות זאת וכפופים ישירות למדיניות המשלוחים של החברות הנ”ל ובאחריותם בלבד. בכל פגם / נזק / תלונה / שאלה בנושא זה יש לפנות אל החברה המתפעלת ישירות, באמצעות שירות הלקוחות של החברות כאמור.

ההזמנה והמשלוח

 • המשלוחים מסופקים באמצעות חברת ההפצה עד כתובת הלקוח, בימי חול בלבד, לא כולל  שישי -שבת, ערבי חג, ימי שבתון, צומות וחגים .
 • הזמנות שיתקבלו עד השעה 9:00 בבוקר ביום משלוחים, יסופקו באותו היום.
 • הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ימי המשלוחים מעת לעת, והם ישוקפו ללקוח והוא יבחר את המועד הנוח מתוכם בעת ההזמנה.
 • יום עסקים הינו כל יום למעט שישי, שבת, ימי שבתון, ערבי חג, חגים ומועדים לרבות צומות.
 • מינימום הזמנה הינו 90 ₪ (החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן סכום המינימום מפעם לפעם לשיקול דעתה).
 • דמי המשלוח הם 15 ₪  והם עשויים להשתנות מעת לעת.
 • זמני האספקה הינם בהתאם לחלון הזמנים שנבחר על ידי הלקוח, מאלה שיוצעו לו בעת ביצוע ההזמנה.
 • חלונות זמני קבלת המשלוח הם 14:00 בצהריים עד 18:00 בערב בימים שני ורביעי, אך כאמור עשויים להשתנות / להתרחב מעת לעת בהתאם להחלטת החברה.
 • הלקוח נדרש להיות נוכח בבית בעת קבלת המשלוח וזמין במספר הטלפון שמסר, בעת הגעת השליח, כדי לקבל לידיו את המשלוח, לאחסן מיידית את המוצרים במקפיא ובמקרר ולא להשאירם מחוץ לבית.
 • לקוח שלא יהיה זמין במספר אותו מסר או נוכח בכתובת אותה מסר יישא באחריות מצבו, תקינותו ואיכותו של המשלוח שיושאר על סף דלת בכתובת שמסר בעת ההזמנה.
 • הרשת לא תישא באחריות עבור מצבו, טריותו, תקינותו או איכותו של מוצר שהושאר מחוץ לדלת.
 • ביום בו תואמה השליחות, לאחר שהחבילה נאספה, תשלח הודעת SMS מטעם חברת ההפצה, עם קוד אימות שעל הלקוח למסור לשליח בעת הגעתו. מסירת המשלוח תתבצע  רק באמצעות מסירת קוד האימות לשליח.
 • ככל והנמען או מי מטעמו לא ישהו בביתם או בכתובת שנתנו במועד שנקבע מראש, מכל סיבה שהיא, או לא יענו לשליח בטלפון בעת הגעתו, המשלוח יונח מחוץ לכתובת אשר נמסרה בעת ההזמנה, והרשת לא תהיה אחראית למצבו.

הלקוח מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד החברה עקב שיבושים ו/או עיכובים באספקה.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני .

החזרות, ביטולים ושינויים: 

ביטול הזמנה או שינוי כתובת:

ניתן לשנות כתובת או לבטל הזמנה עד 24 שעות לפני חלון המסירה שנקבע למשלוח.

עבור משלוחים שנקבעו לימי ראשון / לאחר חג יש לפנות עד ערב יום העסקים הקודם לשבת / לחג.

שינוי תוכן ההזמנות וזמני משלוח אפשריים אך ורק באמצעות ביטול העסקה וביצוע הזמנה חדשה, באמצעות  פנייה לשירות הלקוחות .

הפנייה תעשה אך ורק באמצעות פרטי יצירת הקשר שניתנו במייל ו/ או בהודעת SMS של סיכום ההזמנה.

פניות בערוצים אחרים לא יתקבלו.

החזרת מוצרים –  

לאחר קבלת המשלוח, לא ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצרים  שלא עקב פגם, בהיותם מוצרי מזון בהתאם לדין –  תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) – תשע”א – 2010.

ככל שקיים פגם במוצר ו/או חוסר שהלקוח יכול להוכיח את הימצאותו, הרשת תפצה את הלקוח בהתאם למדיניות שירות הלקוחות של הרשת או תוציא משלוח השלמה ביום העסקים הבא לאחר יום הפנייה.

אי מסירת משלוח/ השארת משלוח מחוץ לדלת  בשל אי זמינות טלפונית או אי נוכחות של הלקוח הינה על אחריותו של הלקוח בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל החזר.

מחירים

כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים  חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין   מחירי המוצרים  אינם  כוללים את דמי המשלוח , המצוינים אף הם בבירור בשורה נפרדת.

החברה   רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת  תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים.

לתשומת לבך: למרות שאנו מקפידים לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נפנה אליך לאחר שביצעת את הזמנתך, נודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ונאפשר לך לאשר כי אתה מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון –  לא נהיה חייבים לספקו לך ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלפי החברה .

החברה  איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר  .

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין  המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על החברה, או מי מטעמה ,אחריות כלשהי  .

אזורי המשלוח

אזורי המשלוח הזמינים בעת זו (ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטת החברה).

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי דיירקט.

עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של  בעל הכרטיס, סוג הכרטיס,  תוקפו  ו – 3  ספרות בגב הכרטיס. החברה  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שהחברה  תכבד.

לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי, יישלחו אליך אישור הזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני ו – SMS על קליטת פרטי הזמנתך  וכן חשבונית מס/קבלה בגין ההזמנה .

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, לא תתאפשר השלמת העסקה.

אם השימוש בכרטיס האשראי אושר על – ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, חשבונך יחויב בעלות.

מבצעים, הטבות והנחות

החברה  רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה  רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו  אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי

לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר.

 

אחריות למוצרים

החברה   עושה כמיטב יכולתה לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, אנא  פנה לשירות הלקוחות כמפורט במייל סיכום ההזמנה.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר (להבדיל מעסקאות שאתה מבצע באמצעותו) באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של  החברה  לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתןמראש ובכתב). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:

 • הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;
 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת –  המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט  פרסומות ותכנים מסחריים ;
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;
 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS),  כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר(לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת  (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין ל החליפה בכל כתובת אחרת;
 • החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה  בעניין זה .

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה .

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ו (AS IS)  לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי  החברה   בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך . החברה  עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה

בלתי – מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר –  אצל החברה  או אצל מי מספקיה.

אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן . כמו כן, החברה  מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי – מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה   לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי – מורשית למידע המאוחסן בהם .

קישורים ומידע מ סחרי פרסומי באתר 

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי – פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מ החברה  ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, החברה  אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא   להחברה   בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים .

ככל שיש באתר קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על -ידי החברה , לא תישא החברה   באחריות לתוכנם  של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם,  לרבות שלמותו,  דיוקו,  עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. החברה  לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר ,שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו להחברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה  בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להחברה  להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו ,לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ”ל ,לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד- מחשב, בין על י דך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ החברה   או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה  מראש ובכתב .            

פרטיות

החברה   מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת  באתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

לקוחות מועדון הלקוחות יכולים לקרוא את מדיניות הפרטיות של המועדון כאן .

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה   יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר –  והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים  המתרחשים בו.

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי- נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה  בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה  להפסיק בכל עת את  מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינויים בתנאי השימוש 

החברה  רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על – כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר .

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי – המשפט המוסמכים במחוזות תל – אביב והמרכז בלבד.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין החברה  בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר .

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאתר, למוצרים ולשירותים המוצעים בו בדף  צור קשר  המופיע באתר   או באמצעות פנייה בוואטסאפ לפי הפרטים המופיעים במייל סיכום ההזמנה ,  ואנו נשתדל לטפל בפנייתך ב הקדם .

כללי

התקנון מנוסח בלשון זכר לנוחיות בלבד מופנה לנשים וגברים כאחד

Memory: 87MB (16.99% of 512MB)
דילוג לתוכן